English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
ÖZET Bu araştırma, ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Tarama modelinin kullanıldığı araştırma Tokat il merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Gaziosmanpaşa Ortaokulu’nda 2014-2015 öğretim yılı bahar döneminde öğrenim gören 497 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmada veri toplama amacıyla “kişisel bilgi formu” ve Umuzdaş (2012) “Müzik Dersine İlişkin Tutum Ölçeği” sekizinci sınıfta kullanılmak üzere yeniden uyarlanarak kullanılmıştır. Elde edilen veriler, t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda öğrencilerin müzik dersine ilişkin tutumlarının genel olarak olumlu olduğu, müzik dersine ilişkin tutumlarının cinsiyetlerine, babanın öğrenim durumu, ailenin gelir ve özel müzik dersi alma durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı (p>.05), ancak annenin öğrenim durumuna göre ise istatistiksel olarak farklılık (p<.05) gösterdiği saptanmıştır. Ayrıca gelir durumu 0-500 tl arasında olan öğrencilerin müzik dersine ilişkin tutumu diğerlerine göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Müzik dersi, tutum, müzik dersine ilişkin tutum ölçeği

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri