English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KESİRLERDE İŞLEMLER KONUSUNA İLİŞKİN DERS PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu çalışmanın amacı kesirlerde işlemler konusuna ilişkin hazırlanan ders planını değerlendirmektir. Araştırmada veriler nicel ve nitel yöntemler kullanılarak toplanmıştır. Araştırma 6.sınıfta, 23 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak başarı testi (ön test-son test olarak) ve görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde ilişkili örneklemler için t testi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin başarı testine ilişkin ön test- son test puanları arasında (toplam erişi düzeyi) anlamlı fark elde edilmiştir. Ayrıca bilgi, kavrama ve uygulama düzeyine yönelik ön test-son test puanları arasında anlamlı fark elde edilmiştir. Bu çıktı-girdi farkı ders planının başarısı olarak değerlendirilebilir ve uygulanan programın etkili olduğuna karar verilebilir. Ayrıca öğrencilerin İstasyon tekniği ile işlenen derse karşı olumlu duyuşsal özellikler kazandığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Program değerlendirme, kesirler, ortaokul öğrencileri, erişi

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri