English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


MESLEKİ EĞİTİM, GELİŞİM VE YETERLİLİK AÇISINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ ÖNEMİ
Verimli ve güçlü bir ekonominin vazgeçilmez unsurlardan biri olan nitelikli iş gücüne sahip olmanın yolu iyi planlanmış bir mesleki eğitimden geçmektedir. Bireye belirli bir meslek alanıyla ilgili (sanat, endüstri, teknik, tarım vb.) bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandırmak ve bu alandaki yeteneklerini türlü yönlerden geliştirmeyi amaçlamak, mesleki eğitimin temel yapısını oluşturmaktadır. Mesleki eğitim bireyin kişisel gelişimini ve dolaylı olarak bireylerin oluşturduğu toplumun genelini içine alan çok yönlü bir süreçtir. İyi bir eğitimin ardından kariyer ve sonrasında kişilerin kendi ellerinde şekillenen ‘kişisel gelişim’ çabalarının başarısı ya da başarısızlığı bireylerin ve dolayısıyla toplumların iş yaşantılarını da kapsayan yaşam kalitelerini arttırmada anahtar kavramlardır. Meslek yüksekokullarının kuruluş amacı; değişen koşullara çabuk adapte olabilen, problemlerle karşılaştığında analitik düşünerek pratik ve doğru çözümler üretebilen, sorumluluk alacak derecede mesleki birikime sahip, iyi iletişim kurabilen ve ekip çalışmalarına yatkın, alanındaki yenilikleri takip eden, yetkin ve vasıflı ara eleman yetiştirmektir. Bu çalışma Meslek Yüksekokullarına program açma kriterlerinin mesleki gelişime ve mesleki yeterliliğe etkisini ortaya koyarak yeni program açma kriterlerinin bölgesel ihtiyaçların karşılanmasına ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesine hangi oranda hizmet ettiği üzerine bir inceleme ve çözüm önerileri sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Mesleki eğitim, Meslek Yüksekokulu, Bölüm, Program, Nitelikli Eleman

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri