English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUK SEVME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Öğretmenlerin sahip olmaları gereken özelliklerden birisi de çocuk sevme duygusudur. Öğretmenlerin çocuklara sevgi ile yaklaşmaları çocukların akademik başarılarının yükselmesini ve okul ortamında disiplin problemlerinin azalmasını sağlamaktadır. Bu araştırmada “sınıf öğretmeni ve sınıf öğretmeni adaylarının çocuk sevme düzeyleri” bazı değişkenlere göre incelenmiştir. Araştırma ilişkisel tarama modeline dayalı betimsel bir çalışmadır. Araştırmaya katılan sınıf öğretmeni ve sınıf öğretmeni adaylarına “Kişisel Bilgi Formu” ve “Barnett Çocuk Sevme Ölçeği” uygulanarak, araştırmanın verileri toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde bağımsız gruplar t testi, F testi ve Tukey anlamlılık testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda çocuk kitapları okuyan sınıf öğretmeni adayları ve sınıf öğretmenlerinin, çocuk kitapları okumayanlara göre çocuk sevme düzeylerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. Sınıf öğretmeni adayları ve sınıf öğretmenlerinden çocuk oyunları bilenlerin, çocuk oyunları bilmeyenlere göre çocuk sevme düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Sınıf öğretmenlerinin çocuk sevme düzeylerinin, sınıf öğretmeni adaylarından daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar ilgili literatür ile tartışılarak araştırmacılar için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Çocuk, Çocuk Sevme, Sınıf Öğretmeni, Aday Öğretmen

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri