English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Anneler İçin Ebeveyn Yetkinlik Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışmaları
Bu çalışmanın amacı, Coleman ve Karraker (2000) tarafından geliştirilen Anneler için Ebeveyn Yetkinlik Ölçeğinin (AEYÖ) Türkçeye uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmaktır. Araştırmanın çalışma grubu, Antakya’da ikamet etmekte olan 432 anneden oluşmaktadır. Ölçeğin dil eşdeğerliğini test etmek için İngilizce öğretmenliği anabilim dalındaki öğrencilere karşılıklı olarak (İngilizce-Türkçe; Türkçe-İngilizce) çeviriler uygulanmış, İngilizce ve Türkçe formlardan elde edilen puanlar arasında pozitif ve anlamlı korelasyonlar saptanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, 32 maddeden oluşan beş boyutlu bir yapı elde edilmiştir. AEYÖ’nin her bir madde için madde faktör yükleri .57 ile .86 arasında değişmektedir. AEYÖ’nin ölçüt bağıntılı geçerlik çalışmasında Ebeveyn Yetkinlik Ölçeği uygulanmış ve bu ölçeğin toplam puanı ile AEYÖ’nin toplam puanları arasındaki korelasyon .91 olarak bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı .79 olarak bulunurken, test-tekrar test güvenirlik sonucu ise .84 olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Yetkinlik, Ebeveyn Yetkinliği, Uyarlama, Geçerlik, Güvenirlik

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri