English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Ortaokul Öğrencilerinin Eğitim Teknolojisi Standartlarına İlişkin Yeterliklerinin İncelenmesi
Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki devlet okullarında öğrenim gören öğrencilerin eğitim teknolojileri standartları açısından yeterliklerinin belirlenmesidir. Bu bağlamda çalışma ortaokul dördüncü sınıflar için ISTE-NETS’i temel alan eğitim teknolojileri standartlarını geliştirmeyi amaçlamıştır. İlgili alanyazın incelendikten sonra madde havuzu hazırlanmış, uzman görüşü alınmış ve faktör analizleri uygulanmıştır. Ölçme aracı 13 ildeki 1960 öğrenciye uygulanmıştır. 4 faktör ve 21 maddeden oluşan yapı toplam varyansın %51’ini açıklamaktadır. Bu faktörler teknoloji okuryazarlığı, yaratıcılık, dijital vatandaşlık ve katılım, yenilikçilik olarak adlandırılmıştır. Çalışmanın sonuçlarının program geliştiricileri, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu, eğitim fakültesindeki öğretim üyeleri ve öğretmenler için önemli bulgular içermektedir. Ayrıca çalışmanın ilgili kurum ve kuruluşlara rehber olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Teknoloji Entegrasyonu; Teknoloji Okuryazarlığı; Öğretim Teknolojileri Standartları; NETS-S; Ölçek Geliştirme

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri