English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


FEN BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ
Sürdürülebilir kalkınmanın hedeflerinin tam olarak anlaşılabilmesi ve yaşam tarzı haline dönüşebilmesi için eğitimin önkoşul olduğu bir gerçektir. Sürdürülebilir kalkınma eğitimini verecek öğretmenlerin, eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmadan önce bu konu hakkında farkındalıklarının uygun düzeyde olması ise verilecek eğitimin kalitesini yükseltecektir. Bu nedenle çalışmada, Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği ile Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dallarında öğrenim gören öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma konusuna ilişkin farkındalıklarının belirlenmesi planlanmıştır. 183 öğretmen adayına araştırmacılar tarafından geliştirilen “Sürdürülebilir Kalkınma Farkındalık Anketi” uygulanmıştır. Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dallarında öğrenim gören öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınmanın genel ve boyutlar arası farkındalıklarının yüksek olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının cinsiyetine göre yapılan analiz sonucunda anlamlı fark çıkmadığı tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma farkındalıkları, onların okudukları bölüme göre istatistiksel olarak genel ve boyutlar açısından istatistiksel olarak anlamlı fark göstermemektedir.

Anahtar Kelimeler
Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi, Çevre Eğitimi

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri