English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Sosyal Bilgiler Dersinde Verilen Performans Görevlerinin Muhatapları Tarafından Değerlendirilmesi
Bu araştırmada, sosyal bilgiler 6 ve 7. sınıf dersinde verilen performans görevlerine yönelik öğrenci, öğretmen ve veli görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma gurubunu; Türkiye İstatistik Kurumu gelişmişlik düzeyi verilerinden hareketle 2013-2014 eğitim öğretim yılının bahar döneminde Ankara ilinin merkez ilçelerinde bulunan ortaokullardan amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemine uygun olarak seçilmiş olan 6 ve 7. sınıf öğrencileri, seçilen okullarda görevli sosyal bilgiler öğretmenleri ve o sosyo-ekonomik düzeyde ikamet eden öğrenci velileri oluşturmaktadır. Durum çalışması olarak tasarlanan bu nitel çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Uygulama sonrası elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, katılımcı grubunu oluşturan bireylerin hepsinin üzerinde durdukları düşünce, performans görevlerinin yapılması konusunda internet, aile ve kırtasiye yardımına başvurulmadan bu görevlerin yerine getirilemeyeceğidir. Bir başka sonuç ise öğretmenler tarafından performans görevleriyle alakalı olarak velilere ve öğrencilere yeterli yönlendirmenin ve rehberliğin yapılmadığı, verilen performans görevlerinin öğrencilerin seviyelerinin üstünde olduğu, onların değer yargılarına ve becerilerine katkı sağlamadığı yönündeki düşüncelerdir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal bilgiler, performans görevi, öğrenci, öğretmen, veli

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri