English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


AKICI KONUŞMA PROBLEMİ YAŞAYAN İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİSİNİN KONUŞMA BECERİSİNİ GELİŞTİRME
İletişim kurmak sosyal bir varlık olan insanın vazgeçilmez bir parçasıdır. İletişimin en temel öğesi de dil ve konuşmadır. Konuşma, dilde kullanılan seslerin üretildiği tamamen motor bir süreçtir. Konuşma somut, gözlenebilir, kayıt edilebilir bir davranıştır. Konuşma bozukluklarında artikülasyon, akıcılık ve ses bozuklukları yer almaktadır. Akıcılık bozuklukları, konuşmanın hız ve akışındaki bozuklukları içermektedir. Akıcı konuşma bozukluğu, sözel ifade akıcılığının bozulmasıdır. Akıcılıkta ortaya çıkan ses, hece, sözcük tekrarları, uzatmalar, bloklar, uygun olmayan duraklamalar, düzeltmeler konuşmanın akışını etkiler. Bu araştırmanın amacı akıcı konuşma problemi yaşayan ilköğretim 5. sınıf öğrencisine çeşitli etkinlikler yaptırılarak akıcı konuşma becerisi kazandırmaktır. Hiçbir psikolojik veya fiziksel özrü bulunmadan konuşmada akıcılık problemi yaşayan çocuklar eğer tek başlarına bırakılırlarsa bu eksikliğin üstesinden gelemeyebilirler. Yapılan bu çalışma çocukların akıcı konuşmalarını geliştireceği düşüncesi ve alana getireceği yeni bakış açısı ile yeni etkinlik önerileri açısından önem taşımaktadır. Araştırmada eylem araştırması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada ilgili literatürün taranması ve alan uzmanları ile görüşmeler sonucunda araştırmacı tarafından hazırlanmış gözlem formu kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda akıcı konuşma problemi yaşayan çocuklarla yapılan etkinliklerin uygulanması ile "konuşmada akıcılık" önemli bir gelişim göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Akıcı konuşma problemi, normal akıcısızlık

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri